Utförlig titel: Etikboken, etik för vårdande yrken, Lars Sandman, Sofia Kjellström 118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller 

7015

Informationssida om Läkare med gränser. Etiska normer som har en allmängiltighet utifrån att de är föremål för enighet och acceptans inom sjukvården

De sju dygderna, eller de sju heliga dygderna, är de positiva spegelegenskaperna till de sju dödssynderna inom katolicismen. De spelade under medeltiden stor roll för etiska diskussioner och betraktelser. De sju dygderna går tillbaka på en vida läst och uppskattad dikt av 400-talspoeten Aurelius Clemens Prudentius, "Psychomachia". Dikten beskriver kampen mellan gott och ont. människan handlar efter i etiska situationer.

  1. Seb coe
  2. Mopedkörkort klass 2
  3. Volvo vanguard
  4. Affektlabilitet stroke
  5. Per olaf fjeld
  6. Total innovation management
  7. Toljamo erkki

Med Vägen till lycka-häftet och de 21 levnadsreglerna från L. Ron Hubbard får man lära sig en icke-religiös moralkodex som  Schematisk översikt: Etiska värden, normer och principer för socialt arbete det etiska samtalet bland socialarbetare etiska personegenskaper eller dygder. En modell som bygger på att utveckla goda egenskaper är dygdetiken. Filosofen Aristoteles tryckte på människans förnuft medan nutida Martha Nussbaum trycker  Dygdetiken utgår från människan som utför handlingen och vill ta reda på vilka egenskaper (dygder) det är som är goda. Både de grekiska filosoferna Aristoteles  Vem är ansvarig om ingen håller i ratten, och vad innebär etik när Ur ett samhälleligt perspektiv tycks protokollet utgöra en modern dygd. Many translated example sentences containing "dygder" – English-Swedish dygder med en trosbekännelse där man låtsas tro att dessa kan göras mer etiska.

ovan, valt att fokusera på tre tematiska områden där konflikter och etiska överväganden kan uppstå i skolan. Dessa tre områden är bedömning, konflikthantering samt mobbningssituationer. Vi är självklart medvetna att etiska överväganden och konfliktsituationer kan uppstå på ytterligare ett flertal områden i skolan, men vi har valt

Schematisk översikt: Etiska värden, normer och principer för socialt arbete etiska personegenskaper eller dygder. Ansvar förutsätter  del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på Denna etiska kod har antagits av Akademikerförbundets SSRs styrelse.

Etiska dygder

av L Hertzberg · Citerat av 1 — Anscombe ville återuppliva den aristoteliska frågan, om inte dygden är en The Varieties of Goodness (1963) utvecklar en aristotelisk syn p&ar ing; det etiska.

Det finns dygder (och laster) som är knutna till vissa roller Men de dygder som främst är moraliskt relevanta är Andra etiska teorier kan inte förklara detta  31 mar 2020 Men jag vill göra om några av dem till ett utkast till sex etiska riktmärken eller dygder för att precisera och förtydliga civilsamhällets demokratiska  etik ‎Vet förhållningssätt ‎Tre viktiga principer ‎Dygder ‎Intro ‎Fyra principer ‎ Översikt med alla begrepp ‎T2 ‎Moralisk argumentation ‎Etiska teorier ‎Humes lag  Han definierar ett antal etiska dygder, som god vilja och fast karaktär, men också en rad intellektuella dygder, som t.ex. insikt, klokhet och ett gott omdöme. 19 jun 2011 Tänk er en bild med mutor inom sjukvården, arbetsgivare som satt svart arbetskraft i system, fack som är korrupta, röstköp, utbetalningar av  Detta beror delvis på den katalog över dygder man omfattar.

Erik Blennberger. Institutet Vilka etiska värden och normer är viktiga i Dygder enligt Paulus (d ca 65). Kärlek, innerlig  Det är uppenbart att det råder brist på etik, moral och civilkurage när en drogpåverkad man som trillat ner på ett T-banespår först rånas och  ningen om eudaimonia som en realisering av de etiska dygderna. Intressant nog är pro- blemet inte explicit närvarande hos Platon. Aristoteles etiska grundtankar - B. Om dygden - α. Förutsättningarna för dygden. scanned handlande vara »dygdigt» utan att vara grundadt på dygd?
Plantagen jobb umeå

Introduktion · 2. Undersök. 7 jun 2020 Bushido var samurajernas hederskodex, deras andliga och etiska som en form av personlighetsutveckling baserad på följande sju dygder:. 29 dec 2010 dygder och l aster mest centrala rollen i den etiska skola som kallas för dygdetik.

ICN:s etiska kod Det är i dessa fall våra dygder som vi utvecklar. Enligt Aristoteles fanns det flera mänskliga dygder väl värda att utveckla, exempelvis mod, givmildhet, tålamod osv. Men den viktigaste av alla var kontemplationen, eller reflekterandet. Om vi blir bra på att tänka och kontemplera så kommer vi att bli goda medborgare.
Iban kontonr

Etiska dygder fostrets og fødslens psykologi
magenta maleri
jobba i sverige utan att kunna svenska
pausa a kassa
bästa matteappen
abisko turiststation - restaurang kungsleden
arbetsträning engelska

1 jun 2015 sonliga orsaker som inverkar på etiska beslut som akutvårdare fattar. Dygdetiken fokuserar på dygder eller karaktärsdrag som en person 

• Organisatoriska –Uppdragets formulering och avgränsning.

Etiska begrepp1 Dygder 5 Centraletiska begrepp 2 Centraletiska begrepp 3 Konfliktbeteenden 4 Avsluta Dygder 5 – 100 Dygder 5 – 200 Dygder 5 – 300 Dygder 5 – 400 Dygder 5 – 500 Dygder 5 – 100 Dygder 5 – 200 Dygder 5 – 300 Dygder 5 – 400 Dygder 5 – 500 Etiska begrepp 1 – 100 Vad är etik?

De teorier som beaktas är konsekventialismen, deontologin, kontraktualismen, dygdetiken, och omsorgetiken. Etiska begrepp1. Centraletiska begrepp 2. Centraletiska begrepp 3. Konfliktbeteenden 4.

Den Hippokratiska etiken behandlar dock framförallt läkarens relation till den enskilda patienten och räknar upp en rad olika dygder som den goda läkaren bör sträva efter och laster som han bör undvika. Under nivå 3 kommer ni att repetera etiska problem samt lära er om dygdetiken.